Akcie

  • V danej kategórii nie sú žiadne produkty.
 

Novinky

  • V danej kategórii nie sú žiadne produkty.
 
Atrapa  (2)
výstavný  (2)
Bidet  (1)
závesný  (1)
Dekor  (7)
keramický  (7)
Dlažba  (1)
keramická  (1)
-  (1)
Dvierka  (5)
pod obklad  (1)
revízna  (4)
Dymovod  (47)
Filter  (93)
-  (7)
prírubový  (36)
závitový  (48)
Hadica  (103)
vodný  (79)
záhradná  (24)
Hlavica  (8)
ručný  (1)
Hydrant IS  (11)
nadzemný  (6)
podzemný  (5)
Chránička  (1)
plastová  (1)
Izolácia  (37)
návleková  (23)
plošná  (14)
Kachle  (7)
krbová  (7)
Klapka  (121)
prírubová  (16)
závitová  (50)
Klapka IS  (1)
spätná  (1)
Kohút  (81)
kombinovaný  (3)
prírubový  (29)
privarovacia  (11)
závitový  (38)
Kolektor  (10)
solárny  (10)
Kompenzátor  (18)
prírubový  (11)
závitový  (7)
Kôš IS  (5)
sacia  (3)
Lepidlo  (6)
montážna  (6)
Listela  (1)
keramická  (1)
Lišta  (211)
-  (3)
balkónová  (8)
dilatačný  (16)
prechodová  (17)
rohová  (1)
schodová  (16)
soklová  (5)
ukončovacie  (145)
Manometer  (42)
spodný  (32)
zadná  (3)
Merač  (5)
tepla  (5)
Nádoba  (26)
akumulačná  (26)
Náradie  (105)
elektrické  (32)
ručný  (66)
-  (77)
záhradná  (5)
Obklad  (6)
keramický  (6)
Odkaľovač  (3)
závitový  (3)
odev  (51)
okuliare  (3)
ostatné  (3)
respirátor  (2)
rukavica  (11)
Pájka  (8)
mäkká  (4)
tvrdá  (4)
Páska  (3)
-  (2)
Pohon  (1)
Poklop IS  (35)
hydrantový  (1)
šachtová  (28)
šupátkový  (3)
uličná  (1)
ventilový  (2)
Pripravok  (13)
čistiaci  (6)
ochranný  (7)
Príruba  (122)
krková  (53)
plochá  (21)
zaslepovacia  (39)
závitová  (9)
Radiátor  (15)
kúpelňový  (15)
Regulátor  (18)
tlaku  (18)
Rozdeľovač  (45)
systémový  (45)
Sací kôš  (9)
závitový  (9)
Sprcha  (1)
hadica  (1)
Šachta  (3)
vodomerná  (1)
Šróbenie  (35)
pájacia  (2)
závitové  (31)
Šupátko  (28)
prírubové  (25)
závitové  (2)
Tesnenie  (34)
bezazbestove  (1)
gumové  (2)
iné  (31)
Tesnenie IS  (14)
gumové  (14)
Tmel  (7)
neutrálny  (3)
stavebný  (2)
špeciálny  (2)
Tvarovka  (2937)
bronzová  (227)
liatinová  (12)
medená  (539)
mosadzná  (347)
nerezová  (132)
oceľová  (476)
PE voda a plyn  (503)
plastová  (58)
plastová voda  (159)
Umývadlo  (2)
klasické  (1)
nábytkové  (1)
Upevnenie  (299)
inštalatérske  (284)
Úpravňa  (75)
vody  (75)
Vaňa  (6)
plastová  (6)
Ventilátor  (17)
axiálna  (17)
Vpusť  (79)
podlahová  (67)
strešný  (12)
Vpust IS  (3)
uličná  (3)
Výlevka  (2)
plastová  (2)
Výmenník  (2)
doskový  (2)
WC  (4)
kombinované  (1)
závesné  (1)
Zákazka  (274)
-  (13)
história  (5)
kúrenie  (155)
náradie  (8)
sanita  (57)
Zákazka IS  (85)
-  (1)
kanalizácia  (56)
vodovod  (28)
Zostava  (11)
solárny  (11)
Zrušenie  (1)
história  (1)