Hadica  (29)
vodný  (4)
Kohút  (3)
závitový  (3)
k hadiciam  (17)