Hadica  (57)
plynová  (27)
vodný  (6)
Kohút  (3)
závitový  (3)
k hadiciam  (17)