Hadica  (56)
plynová  (26)
vodný  (5)
Kohút  (3)
závitový  (3)
k hadiciam  (17)