Hadica  (48)
plynová  (19)
vodná  (4)
Kohút  (2)
závitový  (2)
k hadiciam  (17)