Hadica  (53)
plynová  (24)
vodná  (4)
Kohút  (3)
závitový  (3)
k hadiciam  (17)