Hadica  (50)
plynová  (21)
vodná  (4)
Kohút  (3)
závitový  (3)
k hadiciam  (17)