Hadica  (52)
plynová  (23)
vodný  (4)
Kohút  (3)
závitový  (3)
k hadiciam  (17)