Akčný set  (15)
kúrenie  (15)
Izolácia  (9)
plošná  (9)
Kohút  (1)
uzatvárací  (1)
Náradie  (6)
ručný  (4)
Rozdeľovač  (25)
systémový  (25)